Site Loader

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)

Nedir?

CAS Testi, 5-17 yaş arasındaki çocukları zihinsel olarak değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System), Bilişsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelmektedir. CAS testi,  5-7 yaş ve 8-17 yaş aralıklarına ayrı formlar şeklinde uygulanmaktadır. Testin Türkiye standardizasyonu, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Testin amacı, okul çağı çocuklarının zihinsel işlevlerinin objektif olarak değerlendirilmesini ve eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasını sağlayarak aile ve öğretmenlere yol göstermektir. Bu test, İstanbul Üniversitesi’nden uygulayıcı yeterlilik sertifikası alan uzmanlar tarafından yapılabilmektedir.

Ne İçin Uygulanır?

CAS’in Kullanım Alanları:

CAS testi;

  • Üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi,
  • Öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi,
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,
  • Zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi,
  • Travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi,
  • Ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi,
  • Planlama problemleri olanların değerlendirilmesi ve
  • Başarının önceden belirlenmesi gibi durumlar için uygulanır ve kullanılır.

 

Başarının Önceden Belirlenmesi

CAS, çocukların akademik başarılarını önceden kestirmeyi hedeflemektedir. Temel başarının önceden belirlenmesine imkân verir. CAS’in ölçtüğü her bir alan, akademik performansın özel alanlarındaki başarı ve başarısızlıkları ile ilişkilidir.

Üstün Çocuklar

CAS testi, bilişsel işlemlerin geniş kapsamlı bir şekilde ölçümüne imkân verir ve geleneksel zeka testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirler. Ölçülen fonksiyonlar, daha geniş kapsamlı olduğundan geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeşitli alanlarda üstün olan çocukları belirler.

Öğrenme Güçlüğü

CAS testi, öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Örneğin, okumadaki şifre çözmeye ilişkin problemlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

CAS testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Çocuğun, seçici dikkatte, uygun uyarıcıya yönelmede ve uygun olmayan uyarıcılara ise direnmede ne kadar başarılı olduğunu belirler. Ayrıca, çocuğun bilişsel aktiviteleri organize etme ve kendisini programlama düzeyini de gösterir.

 Zihinsel Engelli Çocuklar

Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS testi iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği sebebiyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine imkân verdiği için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir.

Travmatik Beyin Hasarı Olanlar

CAS testi, travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır.

Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanlar

CAS testi, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde de yardımcı olabilecek bilgiler sağlar. Bu çocukların davranış kontrolü, diğer kişilerle yaşadıkları sosyal problemleri ve dürtüsellikle ilgili olarak yaşadıkları güçlükleri CAS testi Planlama Ölçeğindeki düşük puanlarla ilişkilendirilir.

Planlama Problemleri Olanlar

CAS testi, çocuğun planlama ve organizasyon düzeyini değerlendirmek için sistematik ve yapısal bir yöntem sağlar. Planlama alt testleri çocuğun etkinlikleri organize etmesine, uygun stratejiler kullanmasına, dürtüselliğine, davranışlarını düzenlemesine ve değerlendirilmesine karşı hassastır.

Nasıl Yapılır?

Post Author: Uzman Eğitmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir